KAMULAŞTIRMA DAVALARI

Yalçınkaya Hukuk Bürosu, kamulaştırma işlemlerinin başlanmasından itibaren, uzlaşma tutanaklarının ve kıymet takdir raporlarının incelenmesi, uzlaşma görüşmelerine katılınması, uzlaşma veya uzlaşmazlık tutanaklarının düzenlenmesi , taşınmazlara ilişkin olarak kıymet takdir komisyonlarının ve uzlaşma komisyonlarının oluşmasından dava sürecine kadarki işlemler ile taşınmazın kamulaştırılması amacıyla ikame edilecek davaların takip edilmesi konusunda ve özellikle Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davaları ve Acele Kamulaştırma Davaları alanında uzmanlaşmıştır.