Bilişim Hukuku

BİLİŞİM HUKUKU Teknolojinin ve özellikle internetin günümüzde hızla yayılması karşılıklı etkileşim haline dönüşmesi sonucu bu alanda da hukukun doğmasına neden olmuştur.Yalçınkaya Hukuk Bürosu yerli ve yabancı birçok şirketin bilişim hukuku alanında danışmanlığını yapmaktadır.Özellikle Türk Ceza Kanunu’nda ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’nda yer [...]

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUKU Dünya çapında tanınan markaların vekilliğini yürüten Yalçınkaya Hukuk Bürosu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ve 5833 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik Yapılmasına Dair Kanun’un ihlalinden doğan her türlü hukuki ve cezai davaların müvekkil firmalar adına takibini yapmaktadır. Fikri ve sınai haklar hukuk dalının günümüzde [...]

İcra İflas Hukuku

İCRA İFLAS HUKUKU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yalçınkaya Hukuk Bürosu; özellikle işçi ve işverenler arasında oluşan hukuki sorunların çözümü, işçilerin işverenlere karşı açabileceği her türlü tazminat (kıdem, ihbar tazminatı, mobbing, fazla mesai alacağı… vb.), işe iade ve alacak davaları ile iş kazası ve hizmet tespiti davalarında, işverenler açısından işçi özlük dosyalarının oluşturulması, işçi ile işveren arasında sözleşmelerin [...]

Kamulaştırma Davaları

KAMULAŞTIRMA DAVALARI Yalçınkaya Hukuk Bürosu, kamulaştırma işlemlerinin başlanmasından itibaren, uzlaşma tutanaklarının ve kıymet takdir raporlarının incelenmesi, uzlaşma görüşmelerine katılınması, uzlaşma veya uzlaşmazlık tutanaklarının düzenlenmesi , taşınmazlara ilişkin olarak kıymet takdir komisyonlarının ve uzlaşma komisyonlarının oluşmasından dava sürecine kadarki işlemler ile taşınmazın kamulaştırılması amacıyla ikame edilecek davaların takip edilmesi konusunda ve özellikle Kamulaştırmasız El Atma Davaları, [...]