FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUKU

Dünya çapında tanınan markaların vekilliğini yürüten Yalçınkaya Hukuk Bürosu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ve 5833 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik Yapılmasına Dair Kanun’un ihlalinden doğan her türlü hukuki ve cezai davaların müvekkil firmalar adına takibini yapmaktadır.

Fikri ve sınai haklar hukuk dalının günümüzde bilişim teknolojisiyle birlikte bilişim hukukuyla bağıntılı olmuş ve internet ortamında da ihlallerin oluşması mümkün hale gelmiştir. Özellikle; fikri hak ihlalleri, alan adı uyuşmazlıkları ve marka taklidi(iltibas) olarak karşılaşılmaktadır.

Marka hakkının ihlalinden doğan uyuşmazlıklarda savcılık aşamasından başlayıp dava aşamasına kadar olan süreci büyük bir özveriyle ve dikkatle takip edip müvekkil yararına sonuçlandırmak ve hak kayıplarını önleme konusunda uzmanlaşmıştır.