İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Yalçınkaya Hukuk Bürosu; özellikle işçi ve işverenler arasında oluşan hukuki sorunların çözümü, işçilerin işverenlere karşı açabileceği her türlü tazminat (kıdem, ihbar tazminatı, mobbing, fazla mesai alacağı… vb.), işe iade ve alacak davaları ile iş kazası ve hizmet tespiti davalarında, işverenler açısından işçi özlük dosyalarının oluşturulması, işçi ile işveren arasında sözleşmelerin hazırlanması, işyerindeki uygulamaların İş Kanunu ve Yargıtay İçtihatları çerçevesinde yapılandırılması, Grev-Lokavt gibi işçi ve işveren arasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın anlaşma veya dava yoluyla çözümü ve işçi ve işveren arasındaki diğer konularda hukuki hizmet sağlanmaktadır.